APEL CATRE PATRIARHIA ROMANA 2 IULIE 2012


             „TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA”

Sediul legal central: Bucureşti, Dr. Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; cont CEC Bank, Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod  IBAN R035CECEB60443RON0354455,  cod fiscal nr. 4929150.  Academia DacoRomână –A.D.R.- este instituţie autonomă în cadrul Fundaţiei Academia DacoRomână ”TDC” din 9.05.2008.  Of. postal 66, g.1, CP. 58-14, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002.www.tempusdacoromania.ro,www.academiadacoromana,www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

“Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!”

Către Patriarhia Română

NOI, membrii Fundației Academia DacoRomână TDC, constituită în scopul cunoașterii, cercetării, creării, stimulării, promovării, apărării şi eternizării valorilor dacoromâneşti de pretutindeni şi pregătirii spirituale a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale, vă înaintăm următorul protest reieșit din propria noastră conștiință.

Cu profundă mâhnire şi tristeţe în suflet am aflat despre producerea unei agresiuni fără precedent împotriva fiinţei neamului nostru.

Mormintele unde-şi dorm somnul de veci voievozii cei străvechi au rămas printre puţinele locuri de alinare sufletească. Românii le percep ca locuri sfinte, de mângâiere spirituală, care exprimă imaginea simbolică a neamului de la facerea lumii noastre creştine.

Profanarea mormintelor voievozilor noştri de la începuturile statelor medievale româneşti are o ţintă bine şi tainic gândită de duşmanii neamului nostru.

Cu minte de creştin şi suflet de român ne întrebăm, retoric, de ce trebuie să privim neputincioşi la o astfel de blasfemie şi de ce nu avem curajul să ne opunem cu toate forţele acestei agresiuni perfide asupra identităţii noastre naţionale?

Au fost primii voievozi români păgâni sângeroşi, care au apărut în spaţiul carpato-danubiano-pontic pentru a le crea românilor nevolnici un stat pe care aceştia nu erau capabili să-l creeze şi să-l menţină?

Simte vreun om român nevoia ca în această situaţie-limită să arate Europei comunitare că pe aceste meleaguri n-au fost niciodată ţări româneşti, ci regate cumane sau altaice, construite prin sabie de către strămoşii unor venerabili comunitarişti, cumano-fanarioţi şi altor internaţionalişti?

Cum a fost posibil ca indivizi cu nume cumane, ungare sau altaice să intre în lăcaşurile sfinte ale neamului pentru a spinteca trupurile unor voievozi care-şi dorm somnul de veci în respectul generaţiilor de români care i-au urmat?

Ce face Parchetul, atât de activ când e vorba de încăierarea politicienilor pe lucruri de nimic? Nu are ochi a pentru a vedea, preveni şi contracara un asemenea atentat la memoria socială a neamului nostru?

Ce fac aşa-numitele Societăţi culturale, atât de guralive în deceniul trecut? Constatăm că au muţit în faţa unor asemenea nemernici, care îşi impun rânjind voinţa de a arăta Europei democratice că românii nu-s capabili să creeze un stat şi să-şi menţină statul.

Ştim că acele morminte, aşezate în vremuri străvechi în aşezămintele eclesiastice ale neamului, pentru a imortaliza şi întări pecetea neamului, sunt în custodia şi în răspunderea Patriarhiei Române.

De aceea, nu ne putem explica tăcerea Patriarhiei Române şi starea de letargie a clerului ortodox, în faţa acestui act necugetat, permis de o putere politică violentă unor indivizi al căror ADN merită cercetat, pentru a vedea dacă sunt oamenii locului sau sunt străini vatra noastră ancestrală.

În vremurile trecute, de urgie nestinsă, biserica ortodoxă a fost o ecclesia militans, sub faldurile căreia românii s-au strâns încrezători şi au depăşit vremurile de răstrişte, menţinâdu-şi identitatea de neam.

Ne întrebăm, cum v-a lăsat sufletul de creştin să le îngăduiţi acelor indivizi să-şi etaleze nemernicia într-un sfânt lăcaş creştin, atătând unei lumi năucite puterea lor de a-i depune pe primii voievozi români în lada de zestre a unui neam migrator care a stăpânit vremelnic o parte din teritoriul vechii Dacii?

Apelăm la Înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a lua o atitudine energică şi hotărâtă împotriva acestei samavolnicii.

Vă rugăm, cu tot respectul, opriţi blasfemia la adresa memoriei istorice a neamului românesc!

”Aşa să ne ajute Dumnezeu!  

 

București, 2 iulie 2012, în amintirea  Domnului Ștefan cel Mare și Sfânt, la Putna                                                

 

                                                               Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE

FUNDAȚIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică – INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este  independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile  ştiinţei, culturii, artei şi  tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza:  “A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455,  Cod fiscal nr. 4929150. Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULTIALOMIŢA”-  este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont  BCR S.A. Ialomiţa – Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001

http://www.tempusdacoromania.ro; www. academiadacoromana.ro, www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

Reclame
1 comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: