Ungaria, UDMR si recensamantul populatiei

Dr. Gheorghe Funar

După încheierea  primului Război Mondial, Ungaria urma să revină la graniţele ei fireşti, fără să mai ocupe teritorii aparţinând statelor vecine. Pentru România, graniţa de Vest urma să revină până la Tisa, aşa cum a scris genialul Mihai Eminescu în poezia „Doina”. Prin Tratatul de la Trianon, din iunie 1920, Ungaria a câştigat, de fapt, teritorii străine. Acesta este adevărul istoric pe care îl ascund Ungaria şi U.D.M.R., iar istoricii români nu au curajul să-l prezinte ! În această situaţie, continuă ofensiva iredentismului ungar împotriva Poporului Român şi a României. O etapă recentă o constituie Universitatea de vară, în limba ungară, de la Tuşnad unde, pe banii românilor şi în vatra românească multimilenară, conducătorii Ungariei şi ai U.D.M.R. au venit cu noi pretenţii şi au anunţat alte obiective antiromâneşti. Liderii unguri au zburdat ca vodă prin lobodă, fără ca autorităţile Statului Român să aibă vreo reacţie. Participanţilor la Universitatea de vară de la Tuşnad le-a fost amintit următorul decalog publicat în anul 1937, în cartea : „Le litige roumano-hongrois”, la editura Universul:

1.   „Nu uita niciodată că tu eşti fiul naţiunii maghiare, care a fost desonorată şi umilită. Chiar în noaptea când te trezeşti, aminteşte-ţi că milioane de fraţi de-ai tăi sufăr sub oribilul şi brutalul jug al bandiţilor perfizi.

2.   Atâta vreme cât fraţii tăi torturaţi nu vor fi eliberaţi, nu vei simţi pe deplin nicio bucurie şi nu vei avea  nicio sărbătoare.

3.   Propagă ideea că nu va fi pace şi că imensa noastră mizerie nu va avea sfârşit până când nu vom relua vechile teritorii.

4.   Fă legământul de a consacra toate forţele şi toate posibilităţile tale reconstruirii Marii Ungarii.

5.   Consideră drept inamici şi distruge-i pe toţi cei cari, din interese egoiste, vorbesc de resemnare şi renunţare. Nu-i ierta, pentru că ei sunt indiferenţi faţă de destinul patriei.

6.   Acela care zice că noi trebuie mai întâi să ne întărim şi pe urmă să alungăm bandiţii care ne stăpânesc teritoriile, este un mizerabil care-şi pierde ţara. Poţi fi sigur că infamul vorbeşte aşa pentru că se simte bine într-o Ungarie mutilată. Noi suntem încă suficient de tari în teritoriile ocupate pentru a putea termina cu inamicii noştrii. Ne lipseşte doar un şef energic şi hotărât.

7.   Străduieşte-te să provoci demoralizare printre inamicii noştri. Orice mijloc este bine  venit dacă-l foloseşte spre binele patriei.

8.   Nu da concursul tău niciunui guvern nehotărât şi fără vlagă.

9.   Sacrifică tot ce ai pentru salvarea patriei.

10.  Atâta timp cât patria nu-i salvată, nu fi nici creştin, nici liberal, nici reacţionar. Nici mic proprietar, nici mare proprietar. Nici guvernamental nici dizident. Nici legitimist, nici liber cugetător, ci fi un ungur îndrăzneţ, încrezător în forţele tale. Fi plin de furie disperată. Gândeşte-te la răzbunare şi aşteaptă cu nerăbdare ziua revanşei. Să nu cunoşti milă. Fi un ungur sălbatec şi păgân.”

La Tuşnad, preşedintele U.D.M.R. şi ministrul Culturii din România, medicul veterinar Kelemen Hunor i-a înştiinţat pe participanţi că vor pretinde, în continuare, autonomie teritorială, autonomie culturală, autonomie etnică şi drepturi colective pentru minoritatea ungară. Pentru atingerea acestor obiective, U.D.M.R. va rămâne la guvernare împreună cu P.D.L. şi U.N.P.R., dar va negocia şi cu U.S.L. (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) şi va acţiona pe linia Bucureşti-Budapesta-Bruxelles. Fostul preşedinte al U.D.M.R. şi vicepreşedinte al Parlamentului European, numitul Tokes Ladislau a avut impertinenţa să-i înştiinţeze pe românii din Ardeal că Ungaria şi U.D.M.R. îi va obliga să plătească chirie sub pretextul că trăiesc pe pământ unguresc. La Universitatea ungurească de la Tuşnad, preşedintele U.D.M.R. le-a atras atenţia participanţilor şi etnicilor unguri din România asupra recensământului populaţiei şi a locuinţelor din toamna acestui an. În baza Legii nr.5/2008, în perioada 22-31 octombrie 2011 pe întreg teritoriul României se efectuează recensământul populaţiei şi al locuinţelor. În anul 2011 se efectuează recensământul populaţiei în toate ţările membre ale Uniunii Europene. Cu această ocazie, Ungaria şi U.D.M.R., cu largul concurs şi cu sprijinul P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C. şi U.N.P.R., au pregătit în cele mai mici amănunte falsificarea recensământului populaţiei din România, mai ales în ceea ce priveşte minoritatea ungară ! România este singura ţară din Uniunea Europeană unde o minoritate etnică a pregătit şi acţionează pentru falsificarea rezultatelor recensământului populaţiei! Contrar realităţii din ultimii 22 de ani, când pentru prima dată în istoria sa a scăzut dramatic populaţia României cu 2-3 milioane de locuitori, cu 10-15%, liderii Ungariei şi U.D.M.R. vor să demonstreze, prin falsificarea datelor recensământului, că numărul etnicilor unguri a crescut la nivel naţional, precum şi în localităţile unde în anul 2002 ponderea acestora se situa cu 1-3% sub procentul de 20% din totalul locuitorilor. Este vizat, în principal, Municipiul Cluj-Napoca! Reamintim că, Regimul Iliescu-Năstase a stabilit în mod arbitrar procentul de 20%, prin modificarea adusă Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, când în luna ianuarie a convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru a satisface pretenţiile iredentismului ungar. Singurul partid care s-a opus pretenţiilor U.D.M.R. a fost Partidul România Mare.

Prin Hotărârea Guvernului cu nr. 1502 din 2 decembrie 2009, modificată şi completată, a fost pregătit cadrul legal pentru atingerea obiectivelor Ungariei şi U.D.M.R. H.G. nr.1502/2009 prevede următoarele:

1.               Art.2, alin.1: „Înregistrarea se face de regulă, la domiciliul/reşedinţa persoanelor de către recenzori, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate, sau de către un membru al gospodăriei cu capacitate deplină de exerciţiu.”

2.               Art.2, alin.5: „Persoanele prezente la domiciliu/reşedinţă sunt înregistrate de către recenzorul sectorului de recensământ în care se află locuinţa.”

3.               Art.2, alin.6: „Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la domiciliul lor, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie.”

4.               Art.9, alin.2: „Personalul de recensământ este selectat din rândul personalului din primării, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi altor persoane, având cel puţin studii medii.”

5.               Art.10, alin.2: „Persoanele care participă la recensământ primesc, pe lângă drepturile salariale, o indemnizaţie brută pe zi de activitate de 50 lei”, pentru o perioadă de 15-21 zile calendaristice.

6.               Art.11, alin.2, lit. f: Prefectul şi primarul „asigură recrutarea şi selectarea recenzorilor.”

7.               Art.21, alin.1, lit. b: Constituie contravenţie „furnizarea de date eronate sau incomplete” şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. Dacă se plăteşte în 48 de ore, amenda este de 100 lei. Deci, falsificarea recensământului populaţiei nu este infracţiune, ci doar contravenţie.

Mai mult, la recensământul populaţiei se va înregistra numai populaţia stabilă. Românii plecaţi la muncă în străinătate pentru mai mult de un an de zile nu vor fi înregistraţi la recensământul populaţiei, din octombrie 2011. Ca urmare, la cele peste 2 milioane de români omorâţi cu zile de Regimurile Iliescu-Constantinescu-Băsescu şi cele 4-5 milioane de români alungaţi din Ţara-Mamă, din cauza sărăciei, pentru mai mult de un an de zile, nu vor fi înregistraţi la recensământul populaţiei din acest an. Este posibil ca populaţia României să scadă la 16-18 milioane de locuitori stabili, faţă de 23 de milioane existenţi la începutul anului 1990. În acest context şi în perspectiva fraudării alegerilor locale şi parlamentare din anul 2012, pentru Ungaria şi U.D.M.R. a devenit prioritară falsificarea recensământului populaţiei României. Din această cauză au amânat pretenţiile privind adoptarea legii referitoare la statutul minorităţilor etnice şi cea privind regionalizarea României. De altfel, la Universitatea de vară de la Tuşnad, de săptămâna trecută, premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu a sosit momentul potrivit pentru ca ţara sa să se pronunţe asupra împărţirii României. Practic, Ungaria împreună cu U.D.M.R. şi cu implicarea preoţilor unguri au stabilit următoarea strategie pentru a putea falsifica recensământul populaţiei din România:

1.   Prefecţii, subprefecţii, primarii şi viceprimarii U.D.M.R. vor selecta numai recenzori unguri, iar în comisiile teritoriale de recensământ şi în secretariatele tehnice vor numi doar etnici unguri. Românii vor fi excluşi din rândul recenzilor în sute de localităţi din Ardeal.

2.   Cetăţenii români de etnie ungară selectaţi pentru recensământ au fost deja instruiţi cum să falsifice datele în favoarea Ungariei şi U.D.M.R., fiind asiguraţi că pentru datele eronate pe care le vor înscrie în foile de recensământ nu vor face închisoare, iar dacă câţiva dintre ei vor fi amendaţi sumele vor fi achitate, practic, de către împuterniciţii U.D.M.R., din banii contribuabililor români.

3.   Etnicii unguri din familiile mixte trebuie să-i convingă sau dacă nu reuşesc să-i declare că aparţin acestei etnii pe toţi membri lor de familie. Ei vor fi amăgiţi că astfel au şanse mai mari să obţină şi cetăţenia Ungariei şi să beneficieze de unele avantaje materiale.

4.   Numeroşi reprezentanţi ai U.D.M.R. vor primi fondurile necesare pentru a-i „cumpăra” pe cât mai mulţi ţigani, care să accepte să se declare unguri la recensământul populaţiei.

5.   Etnicii unguri au fost instruiţi să declare, pe proprie răspundere, un număr mai mare de membri de familie decât cel real, pretextând că sunt plecaţi la muncă în Ungaria, dar numai pentru câteva luni.

6.   În mai multe judeţe din Ardeal, U.D.M.R. a pretins Guvernului Boc V ca recenzorii unguri să primească formularele de recensământ în limba ungară şi aceasta să fie limba oficială în care ei se adresează cetăţenilor români. Ca urmare, unele dintre datele false ce vor fi înscrise în foile de recensământ de către recenzorii unguri vor fi puse pe seama greşelilor de traducere sau de neânţelegere a Limbii Române.

Toate aceste pregătiri ale U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei din România sunt cunoscute preşedintelui Băsescu, premierului Boc, preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, din rapoartele Serviciului Român de Informaţii, dar nu au reacţionat în niciun fel. P.D.L. s-a făcut preş în faţa U.D.M.R., iar P.S.D., P.N.L. şi P.C. o curtează pe Cicciolina politicii dâmboviţene. Ce-i de făcut? Prezentăm câteva direcţii de acţiune :

1.   Românii, angajaţi în primării, cadrele didactice, şomerii, pensionarii şi studenţii să solicite, să participe şi să asigure corectitudinea recensământului populaţiei.

2.   În toate localităţile şi judeţele unde se constată o creştere a numărului sau a ponderii etnicilor unguri să fie solicitate, de către partidele politice care apară Interesul Naţional, de către Uniunea „Vatra Românească”, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, „Astra”, de către parlamentarii aleşi uninominal şi de către O.N.G.-uri, să fie organizate, în perioada 5-14 noiembrie 2011, conform H.G. nr.1502/2009, art.14, anchete de control pentru verificarea informaţiilor înscrise în formularele de recensământ.

3.   Toate formularele de recensământ să aibă regim special şi să fie arhivate pentru minim 10 ani.

4.   Comisia parlamentară de control a S.R.I. să dezbată rapoartele în legătură cu pregătirile făcute de Ungaria şi U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei României din anul 2011 şi să propună Guvernului Boc modificarea şi completarea cadrului legal pentru a bloca acţiunile iredentismului ungar.

5.   Opoziţia parlamentară (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) cunoaşte pregătirile făcute de Ungaria şi U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei şi are şansa ca, în luna septembrie a.c., să introducă, pe această temă, o moţiune simplă în Senat sau în Camera Deputaţilor, solicitând ca în localităţile unde există minorităţi etnice Guvernul Boc să stabilească obligativitatea ca peste 90% dintre recenzori, membri comisiilor teritoriale de recensământ şi ai secretariatelor tehnice să fie români, iar falsificarea sub orice formă a recensământului populaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare, nu cu amendă penală.

6.   Împăraţii şi regii ţiganilor din România să-i convingă pe ai lor ca să-şi declare corect etnia şi să nu accepte să fie declaraţi unguri.

Românii, indiferent de culoarea politică, punând mai presus Interesul Naţional, sunt datori să acţioneze, împreună cu instituţiile Statului Român, pentru a asigura desfăşurarea corectă a recensământului populaţiei şi pentru a împiedica falsificarea rezultatelor acestuia, conform planurilor şi pregătirilor făcute de Ungaria şi U.D.M.R.

Dr. Gheorghe Funar
Secretar General al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Cluj-Napoca
28 iulie 2011
Secretar General al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Cluj-Napoca
28 iulie 2011

După încheierea  primului Război Mondial, Ungaria urma să revină la graniţele ei fireşti, fără să mai ocupe teritorii aparţinând statelor vecine. Pentru România, graniţa de Vest urma să revină până la Tisa, aşa cum a scris genialul Mihai Eminescu în poezia „Doina”. Prin Tratatul de la Trianon, din iunie 1920, Ungaria a câştigat, de fapt, teritorii străine. Acesta este adevărul istoric pe care îl ascund Ungaria şi U.D.M.R., iar istoricii români nu au curajul să-l prezinte ! În această situaţie, continuă ofensiva iredentismului ungar împotriva Poporului Român şi a României. O etapă recentă o constituie Universitatea de vară, în limba ungară, de la Tuşnad unde, pe banii românilor şi în vatra românească multimilenară, conducătorii Ungariei şi ai U.D.M.R. au venit cu noi pretenţii şi au anunţat alte obiective antiromâneşti. Liderii unguri au zburdat ca vodă prin lobodă, fără ca autorităţile Statului Român să aibă vreo reacţie. Participanţilor la Universitatea de vară de la Tuşnad le-a fost amintit următorul decalog publicat în anul 1937, în cartea : „Le litige roumano-hongrois”, la editura Universul:

1.   „Nu uita niciodată că tu eşti fiul naţiunii maghiare, care a fost desonorată şi umilită. Chiar în noaptea când te trezeşti, aminteşte-ţi că milioane de fraţi de-ai tăi sufăr sub oribilul şi brutalul jug al bandiţilor perfizi.

2.   Atâta vreme cât fraţii tăi torturaţi nu vor fi eliberaţi, nu vei simţi pe deplin nicio bucurie şi nu vei avea  nicio sărbătoare.

3.   Propagă ideea că nu va fi pace şi că imensa noastră mizerie nu va avea sfârşit până când nu vom relua vechile teritorii.

4.   Fă legământul de a consacra toate forţele şi toate posibilităţile tale reconstruirii Marii Ungarii.

5.   Consideră drept inamici şi distruge-i pe toţi cei cari, din interese egoiste, vorbesc de resemnare şi renunţare. Nu-i ierta, pentru că ei sunt indiferenţi faţă de destinul patriei.

6.   Acela care zice că noi trebuie mai întâi să ne întărim şi pe urmă să alungăm bandiţii care ne stăpânesc teritoriile, este un mizerabil care-şi pierde ţara. Poţi fi sigur că infamul vorbeşte aşa pentru că se simte bine într-o Ungarie mutilată. Noi suntem încă suficient de tari în teritoriile ocupate pentru a putea termina cu inamicii noştrii. Ne lipseşte doar un şef energic şi hotărât.

7.   Străduieşte-te să provoci demoralizare printre inamicii noştri. Orice mijloc este bine  venit dacă-l foloseşte spre binele patriei.

8.   Nu da concursul tău niciunui guvern nehotărât şi fără vlagă.

9.   Sacrifică tot ce ai pentru salvarea patriei.

10.  Atâta timp cât patria nu-i salvată, nu fi nici creştin, nici liberal, nici reacţionar. Nici mic proprietar, nici mare proprietar. Nici guvernamental nici dizident. Nici legitimist, nici liber cugetător, ci fi un ungur îndrăzneţ, încrezător în forţele tale. Fi plin de furie disperată. Gândeşte-te la răzbunare şi aşteaptă cu nerăbdare ziua revanşei. Să nu cunoşti milă. Fi un ungur sălbatec şi păgân.”

La Tuşnad, preşedintele U.D.M.R. şi ministrul Culturii din România, medicul veterinar Kelemen Hunor i-a înştiinţat pe participanţi că vor pretinde, în continuare, autonomie teritorială, autonomie culturală, autonomie etnică şi drepturi colective pentru minoritatea ungară. Pentru atingerea acestor obiective, U.D.M.R. va rămâne la guvernare împreună cu P.D.L. şi U.N.P.R., dar va negocia şi cu U.S.L. (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) şi va acţiona pe linia Bucureşti-Budapesta-Bruxelles. Fostul preşedinte al U.D.M.R. şi vicepreşedinte al Parlamentului European, numitul Tokes Ladislau a avut impertinenţa să-i înştiinţeze pe românii din Ardeal că Ungaria şi U.D.M.R. îi va obliga să plătească chirie sub pretextul că trăiesc pe pământ unguresc. La Universitatea ungurească de la Tuşnad, preşedintele U.D.M.R. le-a atras atenţia participanţilor şi etnicilor unguri din România asupra recensământului populaţiei şi a locuinţelor din toamna acestui an. În baza Legii nr.5/2008, în perioada 22-31 octombrie 2011 pe întreg teritoriul României se efectuează recensământul populaţiei şi al locuinţelor. În anul 2011 se efectuează recensământul populaţiei în toate ţările membre ale Uniunii Europene. Cu această ocazie, Ungaria şi U.D.M.R., cu largul concurs şi cu sprijinul P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C. şi U.N.P.R., au pregătit în cele mai mici amănunte falsificarea recensământului populaţiei din România, mai ales în ceea ce priveşte minoritatea ungară ! România este singura ţară din Uniunea Europeană unde o minoritate etnică a pregătit şi acţionează pentru falsificarea rezultatelor recensământului populaţiei! Contrar realităţii din ultimii 22 de ani, când pentru prima dată în istoria sa a scăzut dramatic populaţia României cu 2-3 milioane de locuitori, cu 10-15%, liderii Ungariei şi U.D.M.R. vor să demonstreze, prin falsificarea datelor recensământului, că numărul etnicilor unguri a crescut la nivel naţional, precum şi în localităţile unde în anul 2002 ponderea acestora se situa cu 1-3% sub procentul de 20% din totalul locuitorilor. Este vizat, în principal, Municipiul Cluj-Napoca! Reamintim că, Regimul Iliescu-Năstase a stabilit în mod arbitrar procentul de 20%, prin modificarea adusă Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, când în luna ianuarie a convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru a satisface pretenţiile iredentismului ungar. Singurul partid care s-a opus pretenţiilor U.D.M.R. a fost Partidul România Mare.

Prin Hotărârea Guvernului cu nr. 1502 din 2 decembrie 2009, modificată şi completată, a fost pregătit cadrul legal pentru atingerea obiectivelor Ungariei şi U.D.M.R. H.G. nr.1502/2009 prevede următoarele:

1.               Art.2, alin.1: „Înregistrarea se face de regulă, la domiciliul/reşedinţa persoanelor de către recenzori, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor recenzate, sau de către un membru al gospodăriei cu capacitate deplină de exerciţiu.”

2.               Art.2, alin.5: „Persoanele prezente la domiciliu/reşedinţă sunt înregistrate de către recenzorul sectorului de recensământ în care se află locuinţa.”

3.               Art.2, alin.6: „Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la domiciliul lor, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie.”

4.               Art.9, alin.2: „Personalul de recensământ este selectat din rândul personalului din primării, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi altor persoane, având cel puţin studii medii.”

5.               Art.10, alin.2: „Persoanele care participă la recensământ primesc, pe lângă drepturile salariale, o indemnizaţie brută pe zi de activitate de 50 lei”, pentru o perioadă de 15-21 zile calendaristice.

6.               Art.11, alin.2, lit. f: Prefectul şi primarul „asigură recrutarea şi selectarea recenzorilor.”

7.               Art.21, alin.1, lit. b: Constituie contravenţie „furnizarea de date eronate sau incomplete” şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei. Dacă se plăteşte în 48 de ore, amenda este de 100 lei. Deci, falsificarea recensământului populaţiei nu este infracţiune, ci doar contravenţie.

Mai mult, la recensământul populaţiei se va înregistra numai populaţia stabilă. Românii plecaţi la muncă în străinătate pentru mai mult de un an de zile nu vor fi înregistraţi la recensământul populaţiei, din octombrie 2011. Ca urmare, la cele peste 2 milioane de români omorâţi cu zile de Regimurile Iliescu-Constantinescu-Băsescu şi cele 4-5 milioane de români alungaţi din Ţara-Mamă, din cauza sărăciei, pentru mai mult de un an de zile, nu vor fi înregistraţi la recensământul populaţiei din acest an. Este posibil ca populaţia României să scadă la 16-18 milioane de locuitori stabili, faţă de 23 de milioane existenţi la începutul anului 1990. În acest context şi în perspectiva fraudării alegerilor locale şi parlamentare din anul 2012, pentru Ungaria şi U.D.M.R. a devenit prioritară falsificarea recensământului populaţiei României. Din această cauză au amânat pretenţiile privind adoptarea legii referitoare la statutul minorităţilor etnice şi cea privind regionalizarea României. De altfel, la Universitatea de vară de la Tuşnad, de săptămâna trecută, premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că nu a sosit momentul potrivit pentru ca ţara sa să se pronunţe asupra împărţirii României. Practic, Ungaria împreună cu U.D.M.R. şi cu implicarea preoţilor unguri au stabilit următoarea strategie pentru a putea falsifica recensământul populaţiei din România:

1.   Prefecţii, subprefecţii, primarii şi viceprimarii U.D.M.R. vor selecta numai recenzori unguri, iar în comisiile teritoriale de recensământ şi în secretariatele tehnice vor numi doar etnici unguri. Românii vor fi excluşi din rândul recenzilor în sute de localităţi din Ardeal.

2.   Cetăţenii români de etnie ungară selectaţi pentru recensământ au fost deja instruiţi cum să falsifice datele în favoarea Ungariei şi U.D.M.R., fiind asiguraţi că pentru datele eronate pe care le vor înscrie în foile de recensământ nu vor face închisoare, iar dacă câţiva dintre ei vor fi amendaţi sumele vor fi achitate, practic, de către împuterniciţii U.D.M.R., din banii contribuabililor români.

3.   Etnicii unguri din familiile mixte trebuie să-i convingă sau dacă nu reuşesc să-i declare că aparţin acestei etnii pe toţi membri lor de familie. Ei vor fi amăgiţi că astfel au şanse mai mari să obţină şi cetăţenia Ungariei şi să beneficieze de unele avantaje materiale.

4.   Numeroşi reprezentanţi ai U.D.M.R. vor primi fondurile necesare pentru a-i „cumpăra” pe cât mai mulţi ţigani, care să accepte să se declare unguri la recensământul populaţiei.

5.   Etnicii unguri au fost instruiţi să declare, pe proprie răspundere, un număr mai mare de membri de familie decât cel real, pretextând că sunt plecaţi la muncă în Ungaria, dar numai pentru câteva luni.

6.   În mai multe judeţe din Ardeal, U.D.M.R. a pretins Guvernului Boc V ca recenzorii unguri să primească formularele de recensământ în limba ungară şi aceasta să fie limba oficială în care ei se adresează cetăţenilor români. Ca urmare, unele dintre datele false ce vor fi înscrise în foile de recensământ de către recenzorii unguri vor fi puse pe seama greşelilor de traducere sau de neânţelegere a Limbii Române.

Toate aceste pregătiri ale U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei din România sunt cunoscute preşedintelui Băsescu, premierului Boc, preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, din rapoartele Serviciului Român de Informaţii, dar nu au reacţionat în niciun fel. P.D.L. s-a făcut preş în faţa U.D.M.R., iar P.S.D., P.N.L. şi P.C. o curtează pe Cicciolina politicii dâmboviţene. Ce-i de făcut? Prezentăm câteva direcţii de acţiune :

1.   Românii, angajaţi în primării, cadrele didactice, şomerii, pensionarii şi studenţii să solicite, să participe şi să asigure corectitudinea recensământului populaţiei.

2.   În toate localităţile şi judeţele unde se constată o creştere a numărului sau a ponderii etnicilor unguri să fie solicitate, de către partidele politice care apară Interesul Naţional, de către Uniunea „Vatra Românească”, Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu”, „Astra”, de către parlamentarii aleşi uninominal şi de către O.N.G.-uri, să fie organizate, în perioada 5-14 noiembrie 2011, conform H.G. nr.1502/2009, art.14, anchete de control pentru verificarea informaţiilor înscrise în formularele de recensământ.

3.   Toate formularele de recensământ să aibă regim special şi să fie arhivate pentru minim 10 ani.

4.   Comisia parlamentară de control a S.R.I. să dezbată rapoartele în legătură cu pregătirile făcute de Ungaria şi U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei României din anul 2011 şi să propună Guvernului Boc modificarea şi completarea cadrului legal pentru a bloca acţiunile iredentismului ungar.

5.   Opoziţia parlamentară (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) cunoaşte pregătirile făcute de Ungaria şi U.D.M.R. pentru falsificarea recensământului populaţiei şi are şansa ca, în luna septembrie a.c., să introducă, pe această temă, o moţiune simplă în Senat sau în Camera Deputaţilor, solicitând ca în localităţile unde există minorităţi etnice Guvernul Boc să stabilească obligativitatea ca peste 90% dintre recenzori, membri comisiilor teritoriale de recensământ şi ai secretariatelor tehnice să fie români, iar falsificarea sub orice formă a recensământului populaţiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare, nu cu amendă penală.

6.   Împăraţii şi regii ţiganilor din România să-i convingă pe ai lor ca să-şi declare corect etnia şi să nu accepte să fie declaraţi unguri.

Românii, indiferent de culoarea politică, punând mai presus Interesul Naţional, sunt datori să acţioneze, împreună cu instituţiile Statului Român, pentru a asigura desfăşurarea corectă a recensământului populaţiei şi pentru a împiedica falsificarea rezultatelor acestuia, conform planurilor şi pregătirilor făcute de Ungaria şi U.D.M.R.

http://www.prmcluj.ro/ungaria-udmr-si-recensamantul-populatiei/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+prmcluj+%28Partidul+Rom%C3%A2nia+Mare%29

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: