EVANGHELIA DACILOR sau VIATA LUI IISUS MARELE INITIAT DIN DACIA.

ACADEMIA DACOROMÂNĂ

„Tempus DacoRomânia ComTerra”

STUDII ŞI CERCETĂRI DE DACOROMÂNISTICĂ

REVISTA  ANUALĂ  A  ACADEMIEI  DACOROMÂNE

Anul 1,  nr. 1, 2011

S.C. TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA S.R.L.

Bucureşti, Drumul Taberei nr.26/119; Tel./fax: 4 0214138434; 0722972522,  geostroe@gmail.com, O.P- 66, ghişeul nr.1, C.P. 58-14, Cod poştal  061355;  http://www.tempusdacoromania.ro, http://www.academiadacoromana.ro

Copyright 2011 Ó All rights reserved 

ACADEMIA DACOROMÂNĂ

şi

TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA

 

ISSN 2069 – 6809 ISSN-L = 2069 – 6809

COLEGIUL DE REDACŢIE

Director: Geo Stroe

Redactor şef : Aurel V. David

Secretar general de redacţie: Alex Bodolică

Redactori: Constantin Mocanu, G.D. Iscru, Mihai Prepeliţă, Marian Dumitru, Gheorghe Şelaru

Rezumate şi  traducere în engleză: Elena Călugăru-Baciu

Grafică: Elena Forţu, Mihai Beciu, Alexandru Vorvoreanu

Tehnoredactare comuterizată: Alex Bodolică

Corectura: Vasile Zărnescu

Cap limpede: Mircea Vâlcu-Mehedinţi

Difuzare: Gheorghe Şerbana, tel.0725270701

Adresa redacţiei: Căsuţa poştală 58-14, sector 6, Bucureşti, România

geostroe@gmail.com, aurelvdavid@yahoo.com, http://www.academiadacoromană.ro

Pentru publicarea în revista anuală, materialele vor fi redactate în Word sub Windows şi corectate de autor.

Autorul va consemna pe material adresa sa de contact.

Conform art.206 din Codul Penal, responsabilitatea juridică asupra conţinului textelor publicate aparţine în întregime autorilor.

T E M P U S   D A C O R O M Â N I A   C O M T E R R A  – o editură dacoromânească pentru timpul dumneavoastră !

Printed in Romania

Dedicăm primul număr al revistei MARELUI NICOLAE DENSUŞIANU

Preşedintele de onoare în eternitate

al  ACADEMIEI DACOROMÂNE,

autorul nemuritoarei opere DACIA PREISTORICĂ

C U P R I N S

La început de drum …………………………………………………………………..9

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE CERCETĂRII

1. dr. Geo Stroe, Dacoromânistica şi dacoromânismul – proiecte axiologice fundamentale ale renaşterii naţiunii noastre………………………………………………………..12

2. conf.univ.dr. G. D. Iscru, Dreptul naţiunilor înaintea tuturor – principiul fundamental al dreptului zalmoxian……………………………………………………………….45

3. prof. univ. dr. ing. Nicolae Leonăchescu, Doctor Honoris Causa, „Planul dacic” care ne-a traversat istoria………………………………………………………………….54

4. dr. Aurel V. David, Eminescu – prima jertfă politică pe altarul DACIEI MARI……………………………………………………………………………………………………………………….59

5. prof. dr. Gheorghe Şelaru, Obiectiv-subiectiv în redarea istoriei………………75

CAPITOLUL II

RĂBOJUL ISTORIEI STRĂVECHI

1. dr. geolog Mircea Trifulescu, Cetatea Polovraci…………………………………….86

2. Gheorghe Şerbana, Argumente pentru salvarea Argedavei……………………93

3. col (r.) Mihai Cozma, Cine reînvie cetatea dacică de la Cheud, din „Poarta Someşului”? ………………………………………………………………………………………99

4. Marin-Mihail  Giurescu, Dacia şi Tracia – similitudini de ordin istoric………….101

5 dr. Aurel V. David, O istorie a vetrei carpato-danubiano-pontice de la scufundarea Atlantidei la distrugerea Sarmizegetuzei………………………………………………………………………106

CAPITOLUL III

AUTOHTONIE ŞI CONTINUITATE ÎN VATRA STRĂVECHE

1. prof. Olimpia Cotan-Prună, Moştenire etno-spirituală edenică de la Zamolxe la Mihai Viteazul……………………………………………………………………………………………………….58

2. prof. dr. Simona Daniela Grigore, Aşezări rurale pe teritoriul Bucureştilor în perioada secolelor IV- XV şi procesul de constituire urbană a capitalei………………..171

3. Conexiuni între zamolxism şi creştinism:

3.1. Cuza-Bechara Nabila, Antiohia în istoria creştinismului………………………….185

3.2. dr. Mihai Zamfir, Ortodoxia cenzurată…………………………………………………….190

4. Conexiuni între simboluri etno-spirituale şi toponimia vetrei

4.1. prof. Constantin Giurgincă Craina, „Moldoveanul” şi „Negoiul” sau Albul şi Negrul – simboluri ale creaţiei primordiale………………………………………………………….194

4.2. prof. Titi Damian, Sate şi locuri din Curbura Carpaţilor care păstrează nume pelasge, greceşti şi dacice………………………………………………..198

5. prof.univ.dr. Constantin Mocanu, Geţii, Dacia şi Dacii în scrierile celor mai de seamă cronicari români……………………………………………………………………… 202

6. Maria Crişan, Etimologia în sprijinul investigării realităţilor etno-politice şi culturale traco-geto-dacice……………………………………………………………………206

CAPITOLUL IV

ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE

1. dr. Geo Stroe, Zamolse şi Testamentul Zamolsian Dacoromân………….. 212

2. Costache Ariton, Rădăcini (symbolon, etymon, datina)……………………. 259

3. dr. Elena Armenescu, Medicina holistică zamolxiană: patrimoniu cultural al românilor…………………………………………………………………………………………….265

4. George Liviu Teleoacă, Valac, dac, român – marile etnonime ale aceluiaşi neam……………………………………………………………………………………………………….270

5. dr. Aurel V. David, Alexandru Ioan Cuza – fondatorul sistemului informativ al României…………………………………………………………………………….276

6. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Evenimentele premergătoare şi înfăptuirea Marii Uniri de la 1918 reflectate în revista „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ”……………………………………………………………………………………………………………318

CAPITOLUL V

VALENŢE UNIVERSALE ŞI MOŞTENIRI ETNO-SPIRITUALE

LA ROMÂNII DE PRETUTINDENI

1. VALENŢE UNIVERSALE

1. Alex Bodolică, Contribuţii la patrimoniul cultural universal………………319

2. dr. Geo Stroe, Un român propus pentru premiul Nobel: Florentin

Smarandache……………………………………………………………………………………….330

3. Mircea Mocu, Teoria DEZERT-SMARANDACHE (TDSm) ……………….338

4. Ion Segărceanu, Florentin Smarandache din New Mexico, Matematicianul

– poet : “As vrea să fiu poet în matematică”…………………………………………339

5. Ancu Dincă, Modulatorii bio-fito-dinamici de tip ADO – realizare ştiinţifică a mileniului III pentru protecţia şi tratarea organismului uman…345

II. MOŞTENIRI ETNO-SPIRITUALE LA ROMÂNII DE PRETUTINDENI

1. Napoleon Săvescu, Adevărul nu cunoaşte graniţe……………………………….349

2. Brane Stefanoski, Istorie în graiul armânesc – despre fratele lui Decebal

Simasia a zborlui DEGIO…………………………………………………………………352

3. Gheorghe Gavrilă Copil, Despre Dacia secolelor IX-XIV. Literatura dacoromână veche în context istoric şi cultural european …………………………355

CAPITOLUL VI

IDENTITATEA NAŢIONALĂ OGLINDITĂ ÎN LITERATURĂ, ARTĂ,  OBICEIURI, RITUALURI, TRADIŢII ŞI LEGENDE

I. LITERATURĂ ŞI ARTĂ

1. Ion Dodu Bălan, O constantă a spiritualităţii……………………………………..364.

2. prof.univ.dr. Mihail Diaconescu, Doctor Honoris Causa, Solul Arhidamos din Apolonia oaspetele nobilului Dagisteu la Sarmisegetusa Basileion………………………………………………………………………………….367

3. Memoria strămoşilor în poezia urmaşilor

3.1. Sorin Ioan Boldea, Dacii trăiesc……………………………………………………374

3.1. Marin Mihail Giurescu, Graiul nostru de la daci……………………. 376

3.3. dr. Napoleon Săvescu, Voi, Daci, nu mai tăceţi din gură!………………377

3.4. Marian Dumitru, Mereu de la capăt…………………………………………….378

II. OBICEIURI, RITUALURI ŞI TRADIŢII

a. Hârşesti pe Codmeana, judeţul Argeş

Gheorghe Şerbana, Căluşul, şuleandra şi paparudele……………………….. 379

1. Căluşul -dans ancestral cu rol terapeutic

2. Şuleandra (prin ocultare – „Ciuleandra”)

3. Paparudele

b. Comuna Mârşani, judeţul Dolj

Ioana Stuparu, Jocul paparudelor şi ritual de înmormântare………………383

1. Jocul paparudelor.

2. Ritual de înmormântare

c. Cultura Suciu de Sus

dr. Ioan Marchiş, Drumul morţii şi renaşterii pe vasele funerare…………387

III. LEGENDE

1. Petru Demetru Popescu, Zor cel Viteaz……………………………………………….402

2. O Legendă despre haiducul Pintea Viteazu’ (povestită de David Sofia din Satul Cheud, judeţul Sălaj)…………………………………………………………………………404

IV. NOI văzuţi ALŢII:

Mihai Prepeliţă, Lev Tolstoi: „Despre Bucureşti…mi-a rămas o impresie poetică”…………………………………………………………………………………………………….407

CAPITOLUL VII

PROBLEME CONTROVERSATE.

DEZBATERI ÎN AGORA

A. PROBLEME CONTROVERSATE

1.PUNCTE DE VEDERE ŞI MĂRTURII DESPRE DECEMBRIE 1989

a. Gavrilă Copil, Amintiri din vremea revoluţiei…………………………………418

b. Sociolog liber profesionist, Mihail M. Pîrlog, România. Decembrie

1989: Ce fel de sfârşit?………………………………………………………………. 422

2. Sociolog Vasile I. Zărnescu, Ubicuitatea războiului axiologic…………425

3. Dr. Aurel V. David, Ţara între antiteze: Fidelitatea faţă de ţară şi

trădarea de ţară…………………………………………………………………………….443

B. DEZBATERI ÎN AGORA: VATRĂ, NAŢIE ŞI STAT, IDENTITATE

1. Ioan Ciucur, Contribuţii esenţiale la renaşterea istoriei europene………..453

2. G.D. Iscru, Pledoarie pentru recuperarea identităţii naţionale reale……477

3. Marin Mihail Giurescu, Cum a fost posibil ca Ţara Dacilor să fie numită România?………………………………………………………………………………………………..485

4. dr. Aurel V. David, Naţiunile şi globalizarea – coabitare sau înglobare…

5. dr. Geo Stroe, Reforma statului român prin prisma instituţiilor de

drept penal. Un punct de vedere………………………………………………………521

CAPITOLUL VIII

MEMORIALUL SIMBOLURILOR DACOROMÂNE

I. IN MEMORIAM

● Nicolae Densuşianu…………………………………………………………………………………..522

● Spiru Haret………………………………………………………………………………………………530

● Dumitru Bălaşa………………………………………………………………………………………..535

II. CĂRŢILE VORBESC

1. Geo Stroe, Codul lui Zamolse…………………………………………………………….538

2. Aurel V. David, Jertfa lui Decebal……………………………………………………..540

3. Ioan Olimpiu Luca, Dicţionar (în 9 limbi)……………………………………………544

4. George Pantecan, Provincia medievală Dacia din Europa nordică……….548

5. Octavian Sărbătoare, Românul s-a născut zamolsian……………………………552

6. G. D. Iscru, Strămoşii noştrii reali……………………………………………………..555

7. Olimpiu Luca, Gramatica limbii traco-geto-dacilor – muma limbilor europene (cu dicţionar)…………………………………………………………………………….557

8. Ion Rotaru, O istorie a literaturii române de la origini până în prezent…………………………………………………………………………………………………….561

9. Prof. Petru Demetru Popescu, Strămoşii noştri reali – nemuritorii – geţii, dacii, tracii, ilirii. Carte de istorie pentru mintea şi inima copiilor dar şi pentru educatorii lor……………………………………………………………………………….563 10. Mircea Vâlcu Mehedinţi, Dezvăluiri: Faţa necunoscută a Istoriei……………565

III. DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ

1. Membri  Academiei Dacoromâne plecaţi definitiv dintre NOI……………………………..567

2. Doina Cotan-Furtună, Olimpia Cotan-Prună, Cavalerii mesei rotunde de la

Tuzla…………………………………………………………………………………………………………………….569

CAPITOLUL IX

ACADEMIA  DACOROMÂNĂ ÎN ACŢIUNE

I. DOCUMENTE LEGALE ALE FUNDAŢIEI  ACADEMIA DACOROMÂNĂ TDC…………………………………………………………………………….571

1. Extras din Decizia de constituire şi funcţionare a Fundaţiei Academia Dacoromână TDC

2. Extras din Statutul Fundaţiei Academia Dacoromână

3. Extras din Statutul Academiei Dacoromâne

4. Sinoptic al structurii de organizare a Academiei Dacoromâne

5. Extras din Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorului

II. DOMENIILE DE CERCETARE ŞI DE ACŢIUNE………………………….596

1. Tematica de cercetare în perioada 2011-2020

2. Proiecte cultural-ştiinţifice în curs de elaborare în perioada 2011-2020

III. PUBLICAŢIILE ŞI ACŢIUNILE PUBLICE ALE ACADEMIEI DACOROMÂNE……………………………………………………………………………………..603

1.Reviste

2.Planul anual de comunicări şi dezbateri săptămânale

3.Laboratorul de creaţie Haşdeu

4.Conferinţe publice periodice pe teme specifice

IV. UNIVERSITATEA DACOROMÂNĂ (în proiect)………………………….610

V. ACŢIIUNI DE INTERES NAŢIONAL……………………………………………612

a. Manifest 2012

b. Putna 140  – Basarabia 200

c. Calendarul DacoRomânesc

POSTFAŢA…………………………………………………………………………………………624

LA ÎNCEPUT DE DRUM….

Din 23 noiembrie 2010 societatea noastră culturală a intrat în cel de al douăzecilea an de existenţă legală cu denumirea ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R., ca instituţie autonomă în cadrul FUNDAŢIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ T.D.C. (F.A.D.R.T.D.C).  Reamintesc faptul că prin unificarea FUNDAŢIEI TEMPUS cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ s-au preluat obiectivele, programele şi activele ambelor instituţii. Calendaristic, anual, la 23 noiembrie este ziua de înfiinţare a Fundaţiei, la 1 decembrie ziua de înfiinţare a INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU ROMÂNITATE ŞI ROMÂNISTICĂ  (INPROROM)  care s-a autodefinit, 9 mai 1995, ACADEMIA DACOROMÂNĂ, trebuie să sărbătorim împreună.

Am parcurs împreună cu colegii noştri (cercetători ştiinţifici, istorici, lingvişti, medici, ingineri, militari de toate gradele şi de toate armele, sociologi, scriitori, profesori de toate gradele didactice, filologi, etnografi, muzeologi, arhivişti, poeţi, dramaturgi, artişti plastici, muzicieni, arheologi, fizicieni, matematicieni, chimişti, jurişti, chimişti, actori, biologi, economişti, preoţi, oameni de afaceri, studenţi etc.), oameni de diverse şi variate profesii, autodidacţi cinstiţi şi iubitori de ţară, peste două decenii de cercetări, la început de românistică, apoi şi de dacoromânistică peste 15 ani.

Este cunoscut faptul că prima revistă a fundaţiei a fost TEMPUS din anul apariţiei fundaţiei cu acelaşi nume, iar a Academiei DacoRomâne – DACOROMÂNIA, din 1996. Apoi au apărut revistele LUPTA ca revistă de cultură politica naţională şi atitudine civică, COMTERRA ca revistă pentru problemele globale, comterriste, DACOROMÂNITATEA ca magazin pentru toţi românii, ASCULTIALOMIŢA ca revistă a Asociaţiei culturale Ialomiţa – AscultIalomiţa, filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C. Ialomiţa pentru promovarea şi stimularea valorilor temporale dacoromâneşti din bazinul Ialomiţei de la izvoare la vărsare, între Buzău şi Moştiştea… şi altele, la nuclele de filiale din ţară. Apariţia lor a fost suspendată o vreme pentru a concentra eforturile financiare pentru editarea lucrării monumentale a prof. univ. dr. Ion Rotaru: O istorie a literaturii române de la origini până în prezent – un prim proiect cultural fundamental care a fost donat de autor către F.A.D.R.T.D.C.

Din 15 iunie 2010 am reluat publicarea  revistelor noastre împreună în format A4 cu supra numele REVISTELE DACOROMÂNITĂŢII (Tempus, DacoRomânia, ComTerra, Lupta şi DacoRomânitatea) ca revistă lunară a F.A.D.R.T.D.C.

În acest context, constatând creşterea volumului şi calităţii studiilor şi cercetărilor de dacoromânistică, era imperios necesar să realizăm o revistă de înaltă ţinută. Se pare că, în ciuda crizelor economice induse, vom izbândi prin difuzarea contra cost a unor cărţi tipărite de Editura DacoRomână TDC. La nevoie, pentru început, vom cere şi sprijinul autorilor acestor studii şi cercetări să demarăm tipărirea primului număr al revistei, până vom reuşi să menţinem un standard ştiinţific real şi un profit editorial constant, ca suport solid pentru apariţiile viitoare.

Iată de ce, începând cu data de 1 decembrie 2010 am decis să scoatem prezenta revistă ca publicaţie ştiinţifică a Academiei DacoRomânei, la iniţiativa dlui dr. AUREL V DAVID, vicepreşedintele A.D.R.. Până la 1 martie 2011, cu acordul Senatului A.D.R.,  am lucrat împreună toţi membri A.D.R. la acest anuar ca revista sub denumirea STUDII ŞI CERCETARI DE DACOROMÂNISTICĂ, o publicaţie periodică a ACADEMIEI DACOROMÂNE, rămânând ca REVISTELE DACOROMÂNITĂŢII (în viitor, poate, TEMPUS) să continue să apară în fiecare lună ca publicaţie a FUNDAŢIEI ADRTDC.

Revista va avea caracter pur ştiinţific, de studii şi cercetări de dacoromânistică, cu puncte de vedere şi dezbateri privind probleme controversate, aspecte privind decizii naţionale în probleme de dacoromânistică ale dacoromânităţii. Ea va oferi factorilor de conducere fundamente pentru adoptarea unor decizii la nivel de stat şi de conducere a unor instituţii ale societăţii civile, politice, sindicale, profesionale, din multe domenii de activitate, în conformitate cu interesul naţional dacoromânesc.

Vom efectua studii şi cercetări comparate de niponistică, hungaristică, slavistică, americanistică, germanistica etc. Nu vom uita să privim critic cărţile de specialitate, bibliografia dacoromânească la zi, inclusiv ale altor ştiinţe ale altor naţiuni ale lumii. Va conţine rezumate în lb. engleza şi, pe viitor, în lb.chineză.

Anuarul va fi revista noastră de schimb cu alte instituţii de cercetare de acelaşi profil şi care editează reviste ştiinţifice despre acelaşi domeniu.

Odată cu apariţia acestei reviste, vom reitera propunerea scrisă către Academia Română pentru înfiinţarea unei Secţii de dacoromânistică la Academia Română întrucât la prima adresă oficială nu am primit nici un răspuns.

Pentru început, apariţia va fi anuală. Ulterior, în raport cu volumul de lucrări ştiinţifice care vor fi elaborate  vom decide asupra periodicităţii. Aş putea crede că apariţia lunară este imposibilă, mai probabil trimestrială, dar mai sigură anuală, având în vedere starea naţiunii şi problemele excepţionale pe care le are întreaga lume, azi.

Redacţia are deplina autonomie de a selecta colaboratorii de pretutindeni, precum şi materialele cele mai valoroase dintre cele mai reprezentative prezentate la sesiunile săptămânale ale A.D.R. şi din afara ei. Va deveni o practică precisă şi obligatorie prezentarea de către autor şi dezbaterea fiecărei comunicări ca material primit la redacţie în sedinţele săptămânale sau la sesiunile speciale şi anuale ale A.D.R. în spirit critic înainte de a fi publicate.

Toate materialele trimise spre publicare vor fi susţinute, obligatoriu, mai întâi, in faţa membrilor redacţiei revistei, apoi în Senatul A.D.R. şi la sesiunile de comunicari şi dezbateri. Acolo unde sunt probleme neelucidate se va convoca o sesiune specială pentru finalizarea lor. Autorul va putea fi orientat spre acele teme de cercetare de interes major ale dacoromânisticii, iar cititorul va fi, în ultimă instanţa, beneficiarul acestor eforturi unice şi inedite în cultura scrisă a României de astăzi.

Optimişti din fire, credem că ecoul acestei publicaţii va fi cel scontat, iar apariţia acestei reviste va fi cât mai îndelungată. Ea este asteptată cu nerăbdare de compatrioţii din ţară şi din străinătate, dar şi de autori pentru feed back –ul necesar şi pentru un feed before preconizat.

Să urăm drum bun şi lung acestei noi publicaţii care, pentru prima dată in România, abordează problematica dacoromânisticii, iar cititorilor noştri lectură plăcută care să limpezească şi să lumineze conştiinţa naţională atât de necesară renaşterii naţiunii şi statului nostru, precum şi dezvoltării libere a culturii naţionale!

Geo Stroe, 15 ianuarie 2011

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: